Pumili kayo ng mabuti hahaha

  • A) Aayusin ni mom ang sagot   (37 votes)
  • B) Angst muna   (9 votes)
Total number of votes cast:
No comments yet