Yeoviseul (1 yeoviseul stories)

Happy Sugar Life

Naniniwala si Winter ng 90 percent ng mga problema niya ay masasagot ng pera. At paano kung makakilala niya yung taong magsosolve ng 90 percent ng problema niya?

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

i don't want you crying, so smile?

By iammarcid Updated
Tags  angst   loona   viseul   imyeojin   johaseul   wongvivi   yeoviseul 
Characters Im Yeojin, Jo Haseul, Wong Vivi, Jeon Heejin, Kim Hyunjin, Ha Sooyoung, Kim Jiwoo
With 1 chapters, 1 votes, 72 subscribers, 460 views, 3 comments, 2641 words
Status Completed, Subscribers Only

haseul and vivi meet yeojin after 4 months.