W2worlds (4 w2worlds stories)

Lalabs

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng ta

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

W two worlds - Season 2 - four worlds (US)

By EnchanteurW Published
Tags  action   comedy   drama   fantasy   hanhyojoo   horror   leejunki   mystery   romance   scifi   suspense   thriller   leejongsuk   kimtaehee   kdrama   photo   manhwa   sciencefiction   script   fantastic   kangchul   worlds   kang   season2   kimsohyun   season   twoworlds   manwha   two   kdramafanfic   screenplay   wtwoworlds   w2worlds   four   scriptstyle   fourworlds   chul   scriptwriting   w4worlds   photodrama   dramaphoto   leesiun 
Characters Lee Jong-Suk, Han Hyo-Joo, Lee Si-Un, Kim Tae Hee, Yang Hye-Ji, Lee Jun Ki, Kim So-Hyun, Lee Tae-Hwan, Song Jae-Jung
With 21 chapters, 5 votes, 64 subscribers, 6890 views, 5 comments, 121936 words

#1. Korean Drama SCREENPLAY + Photo-Drama (TV ILLUSION). ~22h. 68 epi

Something Called Fate

By dmegha Published
Tags  kangchul   doyoon   wtwoworlds   yeonjoo   w2world   w2worlds   goblin   touchyourheart 
Characters Kang Chul, Oh Yeon-joo, Seo Do-yoon
With 1 votes, 13 subscribers, 1590 views, 1 comments, 306 words
Status [M]

W two worlds - Saison 2 - four worlds (FR)

By EnchanteurW Published
Tags  action   comedy   drama   fantasy   hanhyojoo   horror   mystery   romance   scifi   suspense   thriller   leejongsuk   kdrama   photo   manhwa   sciencefiction   script   fantastic   kangchul   worlds   kang   season2   season   twoworlds   manwha   two   screenplay   wtwoworlds   w2worlds   four   scriptstyle   fourworlds   chul   scriptwriting   w4worlds   photodrama   dramaphoto 
Characters Lee Jong-Suk, Han Hyo-Joo, Lee Si-Un, Kim Tae Hee, Yang Hye-Ji, Lee Jun Ki, Kim So-Hyun, Lee Tae-Hwan, Song Jae-Jung
With 2 chapters, 1 subscribers, 2910 views, 5315 words

#1. Korean Drama Screenplay + Photo-Drama (TV Illusion). ENGLISH VERSION :