Virene (1 virene stories)

Lalabs

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng ta

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Semideus

By SoDisfunctional Updated
Characters Taehyung x Irene
With 1 chapters, 5 votes, 5 comments, 11773 words
Status [M], Subscribers Only