Tyongjae (2 tyongjae stories)

Promoted - Advertise

Huwag Kang Pa-fall!

Summer yun nang maisipan ni Winter na magtingin-tingin sa kanyang social media accounts.   Hindi naman talaga siya stalker. Sadyang nawili lang siya tingnan ang laman ng profile ni

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Undisputed Truth

By Sanwenyu Updated
Tags  yongjae   tyongjae 
Characters jaehyun taeyong
With 130 views, 2 words
Status [M], Completed

三人行

By Sanwenyu Updated
Tags  jaeyong   jaedo   dotae   jaedotae   tyongjae 
Characters taeyong jaehyun doyoung
With 2490 views, 2 words
Status [M], [TW], Members Only