Tutorbaekhyun (1 tutorbaekhyun stories)

Promoted - Advertise

Entry #81

Ang tagal kong nakatitig sa pintuan. Ilang minuto na ba ang lumipas mula nang lumabas siya? Naririnig ko pa rin yung huli niyang sinabi.

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

How to be a Better Boyfriend

By JinYouKnow Published
Characters Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Na Hye-Jin (OC), etc.
With 15 chapters, 17 votes, 245 subscribers, 2770 views, 44 comments, 80306 words
Status [M], Completed, Members Only, Subscribers Only