Smartsehun (1 smartsehun stories)

Are you asking me out, Winter?

Kinabukasan, bigla na namang nagtagpo sina Karina at Winter. Ngunit, napansin ni Winter na medyo mahirap itong magsimula ng usapan kay Karina dahil Ingles ang kanyang ginagamit, samantalang mas

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

erted genius Sehunie

By danigeo71727 Updated
Tags  angst   comedy   drama   fluff   romance   cuteness   exo   kai   luhan   sehun   crack   jealousy   adorable   baekhyun   chanyeol   sweetlove   jongin   kyungsoo   sekai   kaihun   chanbaek   baekhyeol   fluffyandcute   kindergartenau   innocentlove   babyluhan   parentau   babysehun   childrenau   babykai   babykyungsoo   smartsehun   prettysehun   prettykai 
Characters Sehun, Kai (Jongin), Baekhyun, Chanyeol, Kyungsoo, Lu Han
With 1 chapters, 57 votes, 1095 subscribers, 9100 views, 33 comments, 1949 words
Status [M], Completed, Members Only, Subscribers Only, Crowdfunded