Royaldemons (1 royaldemons stories)

Tuhog tuhog

         Nung bata pa si Winter, tuwang tuwa sya na panuorin ang nanay at lola nya na mag tuhog ng isaw,betamax,balunbalunan,ulo at paa ng manok at kung ano ano pa, para ibenta sa hara

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Heavenly Demon Queen (天上恶魔女王)

By PeltingSnow Updated
Characters Shen Feixing (OC) & Long Huoyan (OC)
With 1 chapters, 1 votes, 3935 words
Status [M], Members Only, Subscribers Only