Reaperbaekhyun (1 reaperbaekhyun stories)

Promoted - Advertise

Paalam

Napag pasyahan ni Winter na magpaalam kay Karina- babaeng hindi naman nya kilala, dahil lahat ng kaibigan nya ay nagpapa alam na sa kanya ka

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

LOST; in his world.

By Zyn_Klein Updated
Characters Park Chanyeol, Byun Baekhyun
With 1 chapters, 5 votes, 11 subscribers, 430 views, 8 comments, 1468 words
Status Completed

Chanbaek FANFIC again! I'm inspired by the song BAMBI.