Parkclan (1 parkclan stories)

Promoted - Advertise

Muni-muni

Sa unang pagkakataon, mas pagtutuunan niya ng pansin ang mga taong nakapaligid sa kanya. 

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

The Perfectionist's Lover

By LayDZhang Updated
Tags  death   donghae   fantasy   gore   seowon   seulgi   vampire   transformation   blood   mino   youngjae   lay   sungjae   surprisechacters   joy   bloodlust   jennie   sooyoungsnsd   taeyong   wendy   jbgot7   redvelvet   yuju   nct   nctvelvet   dahyuntwice   sooyoungredvelvet   jihyotwice   blooddrinking   jihbum   dahjae   parkclan   flesh 
Characters Jaebum,
With 10 chapters, 6 votes, 52 subscribers, 4820 views, 15 comments, 66334 words
Status [M], [TW], Members Only, Subscribers Only