Oliyos (1 oliyos stories)

Are you asking me out, Winter?

Kinabukasan, bigla na namang nagtagpo sina Karina at Winter. Ngunit, napansin ni Winter na medyo mahirap itong magsimula ng usapan kay Karina dahil Ingles ang kanyang ginagamit, samantalang mas

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Our Little Embryos

By rainnotabroker Updated
Characters winter, karina, minju, yeji, ryujin, lia, jeno, jay
With 3 votes, 113 subscribers, 750 views, 5 comments, 150 words
Status [M], [TW], Members Only, Subscribers Only