Nineteenthcenturyau (1 nineteenthcenturyau stories)

Are you asking me out, Winter?

Kinabukasan, bigla na namang nagtagpo sina Karina at Winter. Ngunit, napansin ni Winter na medyo mahirap itong magsimula ng usapan kay Karina dahil Ingles ang kanyang ginagamit, samantalang mas

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Messorem Corporum

By Kiwi-C Updated
Characters Kim Jongdae, Kim Minseok/Xiumin | Byun Baekhyun, Lee Taeyong, Bae Joohyun, Kim Taehyung | and minor others, OCs
With 8 chapters, 7 votes, 27 subscribers, 440 views, 5 comments, 58160 words
Status [M], [TW], Completed, Members Only, Subscribers Only