Macchi04 (14 macchi04 stories)

Promoted - Advertise

Disi otso

Napag desisyonan namin ni Ryujin na kumain dito sa Kuya J’s pinili namin yung lugar na hindi masyadong ma tao para mag usap. It never crosses my mind na aabot kami sa ganito. Balak ko sana na kompl

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

《你在今年秋天出现(上)》

By Macchi04 Published
Tags  macchi04 
With 60 views, 1 words

《你在今年秋天出现(上)》   首尔的秋天来得很快,明明上一周热的人要穿着短袖才能度过,现在就已经需要套着大衣才能抵挡得住吹来的阵阵冷风。   刚从办公室出来的朴栖含,一边走在回宿舍的路上,一边和朋友发着讯息:“刚刚课程教授通知我需要周三下午课后替他监考,我晚点再去找你们。” “那你要买单。” “阿一西…李承佑这个兔崽子!” 虽然嘴上骂骂咧咧,但是手指还是在键盘上客气地回复“知道了”。   发完消息,把手机塞进了口袋,抬头看着焦黄色的树叶在秋风里打着旋儿簌簌落在眼前的地上:又到了秋天啊,真好。   不知道为什么,自己格外喜欢秋天,喜欢风吹在身上让人不得不裹紧外套而带来的束缚和慌张感;喜欢踩在落满枯叶的石砖路上,看着脚下布满经络的树叶在重压下片片碎掉,嘎吱声像是平常在咬薄薄的海苔脆。   还喜欢什么呢?还喜欢学校的马路崖边种