Itzyryeji (1 itzyryeji stories)

Are you asking me out, Winter?

Kinabukasan, bigla na namang nagtagpo sina Karina at Winter. Ngunit, napansin ni Winter na medyo mahirap itong magsimula ng usapan kay Karina dahil Ingles ang kanyang ginagamit, samantalang mas

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Her Princess

By Betho2105 Updated
With 1 chapters, 2 votes, 6 subscribers, 130 views, 1 comments, 994 words
Status Completed

Yoo Jimin, a spoiled and over-confident princess, meets shy and reserved Kim Minjeong, a Duchess of a county in Jimin's Father's nation. Just a short one :)