Hyunhye (5 hyunhye stories)

Lalabs

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng ta

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

my girls

By iluvloona Published
Tags  hyunsoul   hyunhye   hyesoul 
Characters loona jinsoul hyunjin olivia hye hyunsoul hyesoul hyunhye hyunhyesoul
With 170 views, 446 words

in wich hyunjin is sick and hyesoul take care of their girlfriend

Our Little Rendezvous

By sxlmate Published
Tags  fluff   heewon   shortfic   hyunjin   shortoneshot   hyunwon   yeojin   hyeju   heejin   2jin   vivi   kimjiwoo   jinseul   loona   haseul   kimhyunjin   kimlip   jinsoul   choerry   yves   chuu   gowon   yvesoul   hasooyoung   chuulip   oliviahye   sonhyejoo   kimjungeun   jeonheejin   choiyerim   parkchaewon   girlofthemonth   imyeojin   jungjinsol   johaseul   heelip   hyunsoul   heesoul   chuusoul   heehye   2jinwon   hyunhye   wongvivi   sonhyeju   hyesoul   hyechuu   jeongjinsol   jeongjinsoul 
Characters Wong Viian/ViVi, Ha Sooyoung/Yves, Jeong Jinsol/Jinsoul, Cho Haseul, Kim Jungeun/Kim Lip, Kim Jiwoo/Chuu, Jeon Heejin, Kim Hyunjin, Park Chaewon/Gowon, Choi Yerim/Choerry, Son Hyeju/Olivia Hye, Im Yeojin
With 17 chapters, 7 votes, 70 subscribers, 3500 views, 7 comments, 18376 words

Never Thought (I'd Fall In Love)

By keepitshrimpie Published
Characters hyejoo, hyunjin, sooyoung, yerim
With 1 chapters, 10 votes, 682 subscribers, 3030 views, 5 comments, 6035 words
Status [M], [TW], Completed, Members Only, Subscribers Only

Dying To Be With You

By keepitshrimpie Published
Characters chaewon, yerim, hyejoo, hyunjin, sooyoung, jiwoo
With 1 chapters, 10 votes, 111 subscribers, 3100 views, 6 comments, 11764 words
Status [M], Completed