Gfriendxoc (2 gfriendxoc stories)

Lalabs

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng ta

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Glass Bead

By Vict68 Updated
Tags  action   drama   boyxgirl   occ   occharacter   kimyewon   actiondrama   yerin   sojung   sinb   gfriend   yuju   sowon   eunha   umji   jungyerin   hwangeunbi   choiyuna   gfriendxoc   jungeunbi   kimsojeong 
Characters gfriend kimsojeong sowon jungyerin yerin jungeunbi eunha choiyuna yuju hwangeunbi sinb kimyewon umji gfriendxoc oc girlxboy
With 4 chapters, 36 subscribers, 710 views, 3 comments, 17132 words
Status Subscribers Only

A bit parts lyrics of GFRIEND’s Glass Bead (유리구슬