Fightau (1 fightau stories)

Are you asking me out, Winter?

Kinabukasan, bigla na namang nagtagpo sina Karina at Winter. Ngunit, napansin ni Winter na medyo mahirap itong magsimula ng usapan kay Karina dahil Ingles ang kanyang ginagamit, samantalang mas

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Murderer

By misskekeke Updated
Tags  kidnap   romance   dangerous   exo   kai   love   story   chen   xiumin   minseok   jongin   jongdae   short   suho   kimjongin   kimjongdae   junmyeon   kimminseok   xiuminxoc   kimjunmyeon   murderer   exojunmyeon   wendy   inlove   murderau   redvelvet   wendyson   junmyeonxoc   kimbrothers   seungwan   fightau   dangerau 
With 9 chapters, 4 votes, 183 subscribers, 1790 views, 3 comments, 18299 words
Status [M], Completed, Members Only, Subscribers Only