Content (9 content stories)

Promoted - Advertise

Huwag Kang Pa-fall!

Summer yun nang maisipan ni Winter na magtingin-tingin sa kanyang social media accounts.   Hindi naman talaga siya stalker. Sadyang nawili lang siya tingnan ang laman ng profile ni

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Fun with Hobi and Joon

By BrooklynShoeBabe Updated
Characters jung hoseok, hobi, j-hope, rm, kim namjoon
With 3 chapters, 1 votes, 6 subscribers, 500 views, 2 comments, 3565 words
Status [M], Completed

Too Big for this World

By BrooklynShoeBabe Updated
Characters kim namjoon, nyla, rm
With 2 chapters, 2 subscribers, 240 views, 1900 words
Status [M], Completed

had most of you (now none of you)

By lookingatherhurts Updated
Characters Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Park Jimin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Seokjin, Kim Namjoon
With 1 chapters, 2 votes, 91 subscribers, 580 views, 1 comments, 43210 words
Status [M], Completed, Subscribers Only

four weeks (and a million butterflies)

By lookingatherhurts Updated
Characters Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Park Jimin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Seokjin, Kim Namjoon
With 1 chapters, 8 votes, 173 subscribers, 970 views, 2 comments, 23347 words
Status [M], Completed, Subscribers Only

THE GIFTED (adaptation from thai series)

By fanfic_reader_12 Updated
Characters Nanon,lilly,sing,jane,gunattphan,fiat,bird,aj,jj,puimek,chimon,kat, Victor,thailand artist
With 1 chapters, 1 subscribers, 1760 views, 1 comments, 1614 words
Status [M]

Expose

By mlnmoongle Updated
Characters oh sehun huang zitao
With 150 views, 10896 words
Status [M], [TW], Members Only