Cognitive (1 cognitive stories)

Promoted - Advertise

Paalam

Napag pasyahan ni Winter na magpaalam kay Karina- babaeng hindi naman nya kilala, dahil lahat ng kaibigan nya ay nagpapa alam na sa kanya ka

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Candour

By EXIDreamcatcher Updated
Characters Kim Minji, Kim Bora, Lee Siyeon, Handong, Kim Yoohyeon, Lee Yubin, Lee Gahyeon, Jung Ilhoon, Kim Dahyun and Hyun Sunghee
With 6 chapters, 1 votes, 5 subscribers, 200 views, 1 comments, 31506 words
Status [M], [TW], Completed, Members Only