Chanlubaek (2 chanlubaek stories)

Ang Mga Apo Ni Carmilla

Si Kiminjeong at ang kanyang kambal ay pinamanahan ng isang mansyon na may tinatagong madilim na sikreto. Masasabi nga ba na ito ay magdadala sakanya ng malas, swerte o love life?

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Too Little, Too Late

By _ChrisArrow_ Updated
Characters Chanyeol, Baekhyun, Luhan
With 1 chapters, 28 votes, 93 subscribers, 4080 views, 15 comments, 8314 words
Status Completed

Baekhyun’s supposed to be Chanyeol’s best man. Only problem, he’s in love with his best friend.