Chaegyung (1 chaegyung stories)

Lalabs

Kung saan hikab na lang ang pahinga ni Jimin sa dami ng raket nya sa araw araw, pero wag ka, may time parin sya para sa lalabs nya na si Winter, yung magandang siga na bunsong anak ng may ari ng ta

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Of All Places

By Megan_9 Updated
Tags  gyuri   hayoung   romancecomedy   jiwon   highschoolau   jisun   aufic   seoyeon   saerom   chaeyoung   chaekyung   jiheon   fromis9   gyulsun   nagyung   chaegyung 
Characters Lee Saerom, Song Hayoung, Jang Gyuri, Park Jiwon, Roh Jisun, Lee Seoyeon, Lee Chaeyoung, Lee Nagyung, Baek Jiheon
With 1 chapters, 1 votes, 173 subscribers, 1130 views, 1 comments, 1225 words
Status Subscribers Only

Lee Chaeyoung wasn't expecting anything bizzare to happen when her friends invite her to go to a PC Bang after school, but… Oh boy was she wrong.