Badtreatment (1 badtreatment stories)

Promoted - Advertise

Huwag Kang Pa-fall!

Summer yun nang maisipan ni Winter na magtingin-tingin sa kanyang social media accounts.   Hindi naman talaga siya stalker. Sadyang nawili lang siya tingnan ang laman ng profile ni

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

My sick twin ♡

By Jeonghan_lover Updated
Tags  angst   drama   twins   voilence   ilness   jeongcheol   badtreatment 
Characters Seungcheol/Jeonghan💗💗
With 4 chapters, 1 votes, 21 subscribers, 150 views, 4278 words
Status [M], [TW], Members Only, Subscribers Only