Alphawendy (1 alphawendy stories)

Promoted - Advertise

Huwag Kang Pa-fall!

Summer yun nang maisipan ni Winter na magtingin-tingin sa kanyang social media accounts.   Hindi naman talaga siya stalker. Sadyang nawili lang siya tingnan ang laman ng profile ni

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

ATYPICAL

By baetokki9 Updated
Tags  seulgi   yeri   joy   omegaverse   wendy   irene   redvelvet   seulrene   joygi   alphabetaomega   irenexseulgi   alphaseulgi   omegairene   alphawendy 
With 4 chapters, 41 votes, 424 subscribers, 4650 views, 81 comments, 16681 words
Status [M], [TW], Members Only