2mark (1 2mark stories)

Promoted - Advertise

Uncanny Strange Thingz

May mga hindi kapali-paliwanag na mga pangyayari sa buhay ni Winter.   Isa lang ang masasabi niya..

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Foreign Swaggers

By JustHereForGOT7 Updated
With 2 chapters, 2 votes, 90 subscribers, 1070 views, 3 comments, 2843 words
Status Subscribers Only

Mark has created „Foreign Swaggers“ Mark has added Johnny Mark has added Ten Mark has added Jaehyun Mark has added Yuta Mark has added Kun Mark has added Lucas