Manifestationisms - snbb irl parallels

Gusto ko lang itala ang mga bagay-bagay na hindi maipaliwanag ng siyensiya at matematika kung bakit nagtutugma. 

Disclaimer: Wala po tayong bolang kristal. This is purely just for fun :)

 

 

 

 

No comments yet